Oko iroztiz
Aldeak
Akaldiz
Berastu Irterak
Olviz

Kubalore
Iroztik
Eribivai
Eribivai eztarre

Asovariak
- Duotakiz
- Akaldiz/Komarra
+ Irterak/Bivaiz
- Olviz
- Kartak

Unviak leviuztak
Deutsch
English
Español
Neaskadiu
Latina
/editeinst.txt